นำกำลังพลของหน่วย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

“เราพร้อม”
รอง ผบ.นปท.ศทช.ศบท. นำกำลังพลของหน่วย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่สองตามกำหนด ที่ รพ.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related Articles