นายทหารยุทธการและการฝึก ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจ ยศ.ทบ. พร้อม บรรยายสรุป และ นำตรวจการฝึก กสร.บัญชี 2/61

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 19 มิ.ย.62 เวลา 0900 นายทหารยุทธการและการฝึก ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจ ยศ.ทบ. พร้อม บรรยายสรุป และ นำตรวจการฝึก กสร.บัญชี 2/61 ณ ห้องประชุม ม.พัน.9 พล.ร.4 และ อาคารเอนกประสงค์ บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก11

13

15

14

12

16

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious