นปท.ศทช.ฯ ได้ดำเนินการแจ้งเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.64 นปท.ศทช.ฯ ได้ดำเนินการแจ้งเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด(รสปส.) บ้านผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

Related Articles