ทำการฝึกภาคกองร้อยในที่ตั้งปกติ ในวิชาการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิด

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการฝึกภาคกองร้อยในที่ตั้งปกติ ในวิชาการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิด,การเจาะช่องสนามทุ่นระเบิดแบบเร่งด่วนแบบปราณีต และการใช้ระเบิดโพรง

Related Articles