“ทหารไทย มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย”

“ทหารไทย มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย”
เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 เวลา 0900 พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังของหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่พลขับ จำนวน 54 นาย เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทางทหาร ที่ พัน.ขส.23 บชร.3 จว.พิษณุโลก เพื่อเป็นการเตรียมกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่พลขับในการขับขี่ยานพาหนะของทางราชการ ได้อย่างปลอดภัย ถูกกฏหมาย และถูกระเบียบกองทัพบก

Related Articles