ทหารไทย มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย

” ทหารไทย มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ”
ช.พัน.8 พล. ม.1 ได้นำกำลังพลนายสิบ และพลทหาร ของหน่วย จำนวน 29 นาย ทำการอบรมและสอบใบขับขี่ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมุ่งให้กำลังพลของหน่วยมีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัย มีวินัยและเคารพกฎจราจร

Related Articles