“ทหารพระราชา พร้อมช่วยเหลือประชาชน ทุกสถานการณ์”

“ทหารพระราชา พร้อมช่วยเหลือประชาชน ทุกสถานการณ์”
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.65 เวลา 0900 พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน จำนวน 20 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ และข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด แจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง ณ บ้านวังขอน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

Related Articles