ทหารปลดประจำการ ปี64

“ครอบครัวเดียวกัน อุ่นใจ ทั้งไปและกลับ”

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.64 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 คณะนายทหาร และกำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ,รูปภาพ และของที่ระลึก เพื่อเป็นเกียรติ แก่ ทหารกองประจำการ ของหน่วย ที่ปลดประจำการ พร้อมทั้งอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ ประจำกองพัน และส่งเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

“ไม่ได้รับใช้ชาติในฐานะทหารแล้ว แต่ออกไปเพื่อรับใช้ชาติในฐานะเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป”

Related Articles