“ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส“

“ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส“
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 65 เวลา 1030 พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับ นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัยแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนใน ม.1 บ้านวังขอนและ ม.8 บ้านวังม่วง รวม 42 ครัวเรือน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ตาดกลอย ได้เข้าร่วมพร้อมประเมินสถานการณ์น้ำแม่น้ำป่าสัก โดยในพื้นที่วันนี้ไม่มีฝนตกเพิ่มเติม ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและลำน้ำพุงลดลงอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ได้มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์ แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมตลอดเวลา

Related Articles