ทบทวนหลังการปฏิบัติ AAR (After Action Review) การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย (ช.) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 1100 – 1230  พ.ท.จักรพงษ์  เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานการทบทวนหลังการปฏิบัติ AAR (After Action Review) การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย (ช.) ประจำปี 2562 ณ  ห้องอบรม ช.พัน.8 ร้อย.3 พล.ม.1 อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์
11

114

116

120

121

Related Articles