ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน พ.ค. ของกำลังพล ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1

เมื่อ 22 พ.ค.62 เวลา 0600 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน พ.ค. ของกำลังพล ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.115

18

19

116

120

122

126

Related Articles