ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

“อาชีพของเรา ร่างกายที่แข็งแรงจำเป็นอย่างที่สุด”
เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ครั้งที่ 1 ณ สนามบิน พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง

Related Articles