“ทดสอบกำลังใจ ฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต”

“ทดสอบกำลังใจ ฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต”
เมื่อ 9 ธ.ค.65 เวลา 1330-1500 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการนำทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 ผลัดที่ 2/65 ทำการฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต โดยมีชุดครูผู้ฝึกสอนจาก ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 เป็นผู้แนะนำ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและปีกร่มมวลชนสัมพันธ์ให้ในกิจกรรมนี้

Related Articles