ต้อนรับคณะชุดตรวจงานก่อสร้าง จากกรมการทหารช่าง

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.65 ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจงานก่อสร้าง จาก กรมการทหารช่าง โดยทำการตรวจและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานก่อสร้างโรงจอดรถของหน่วย งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหาร งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก

Related Articles