ต้อนรับคณะกิจการทั่วไป พล.ม.1

ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ให้การต้อนรับคณะกิจการทั่วไป พล.ม.1 นำตรวจในแต่ละหัวข้อตามวงรอบ ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 (26 พ.ค.65)

Related Articles