” ตัดสินใจ ด้วยตนเอง “

” ตัดสินใจ ด้วยตนเอง ”

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65 ตั้งแต่ 0900 -1030 ช.พัน.พล.ม.1 นำกำลังพล เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ออม 12 ปี คุ้มครอง 18 ปี จ่ายเริ่มต้นเพียงเดือนละ 300 บาท จากการประชาสัมพันธ์จาก จนท.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนกำลังพล ที่เข้าร่วม จำนวน 40 นาย ณ ห้องเรียน ร้อย บก. และ บร.ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles