ตรวจเยี่ยม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2561

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 21 มี.ค. 2562 พล.ต. ทรงยศ อินทรเนตร รอง จก.กช. เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2561 (ความร่วมมือ ทบ.- มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ในพื้นที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ที่ดำเนินการโดย ช.พัน.8 พล.ม.1

โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานจากหน่วยปฏิบัติงาน
พบปะชาวบ้านในพื้นที่
มอบถุงยังชีพให้ผู้แทนผู้สูงอายุ
มอบทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน
และมอบกล้ามะพร้าวเพื่อนำไปเพาะปลูกรอบแหล่งน้ำ ในห้วงฤดูฝน ต่อไป

ในการนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ต่างขอบคุณหน่วยทหาร ที่ได้ทำโครงการฯ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง และจะได้บรรเทาน้ำท่วม ในฤดูน้ำหลาก
โดยจะช่วยกันดูแลรักษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป110

19

13

11

16

15

18

113

112

111

12

14

17

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious