ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้างถนนบ้านเหมืองแบ่ง-ภูทับเบิก

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 23 พ.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้างถนนบ้านเหมืองแบ่ง-ภูทับเบิก เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก11

14

12

13

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious