ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่ 4

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่ 4 และพื้นที่สร้างแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์(พื้นที่ส่วนขยาย)พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ชุดทำงาน

Related Articles