ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดขุดเจาะบ่อบาดาล 63

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 29 ม.ค.63 เวลา 1400 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดขุดเจาะบ่อบาดาล ในโครงการสนับสนุนรัฐบาล ในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ บ.สระโคล่ หมู่ 10 ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ11

12

13

14

15

16

17

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious