ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขุดลอกสวะ บุ่งคล้า

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขุดลอกสวะ และเปิดช่องทางระบายน้ำ พื้นที่หมู่ 12 ตำบล บุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Related Articles