ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ สถานีที่ 2

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64 ครูหน่วยฝึกทหารใหม่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ สถานีที่ 2 การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น และแถวชิด รุ่นปีที่ 2564 ผลัดที่ 1 จากคณะกรรมการกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom ภายใต้การเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Related Articles