ตรวจสภาพเพื่อเตรียมความพร้อม ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

วันที่ 27 ก.ค 65 ชุดบรรเทาสาธารณภัย ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ ตรวจสภาพเพื่อเตรียมความพร้อม กำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้ทันท่วงที ในห้วงวันหยุดยาว ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles