ตรวจสภาพความพร้อม กำลังพล/ยุทโธปกรณ์ โครงการ “ ราษฎร์ รัฐ รวมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 ”

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 7 ก.พ.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมายให้ นายทหารยุทธการฯ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีตรวจสภาพความพร้อม กำลังพล/ยุทโธปกรณ์ โครงการ “ ราษฎร์ รัฐ รวมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 ” และจัดกำลังพลร่วมพิธีฯ จำนวน 60 นาย ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.1 โดยมี รอง ผบ.ศบภ.พล.ม.1 เป็นประธานฯ11

12

13

14

15

16

17

18

19

110

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious