ตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย(ช)ประจำปี 2565

“แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์ ”
ช.พัน.8 พล.ม.1 ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย(ช)ประจำปี 2565 โดยมี พ.ท.ณัฐา สุภายศ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลผู้รับการฝึก ณ สนามฝึก ช.พัน.8 พล.ม.1 และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด (9ก.พ.65)

Related Articles