ตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึก ภาค หมู่ ตอน หมวด ปี64

“ฝึกอย่างที่รบ รบอย่างที่ฝึก”
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึก ภาค หมู่ ตอน หมวด ช.พัน 8 พล.ม.1 ประจำปี 2564

Related Articles