ตรวจสภาพความพร้อมรบกองร้อยเตรียมพร้อม ด้านกำลังพลและยุทธโธปกรณ์

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลา 0930 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบกองร้อยเตรียมพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ ในการรองรับภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามในแบบอื่นๆรวมถึงความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าช่วย เหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ณ หน้า บก. ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles