ตรวจร่างกายประจำปี 2562 ให้กับกำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้ทำการตรวจร่างกายประจำปี 2562 ให้กับกำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ในห้วงวันที่ 3,4,6 ธ.ค.61 ณ ห้องเรียน ร้อย บก.และบริการ ช.พัน.8 พล.ม.1Image00001

Image00002

Image00005

Image00006

Image00007

Image00008

Image00009

Related Articles