ตรวจยอดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของชุดเตรียมพร้อม ในห้วงหยุดปีใหม่2566

เมื่อ 29 ธ.ค.65 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ทำการตรวจยอดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของชุดเตรียมพร้อม ในห้วงวันที่ 30 ธ.ค.65 – 2 ม.ค.66 เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อมีการสั่งการ

Related Articles