ตรวจมาตรฐานงานช่างขั้นต้นจากคณะกรรมการภายใน ป.21 พล.ม.1

“We set standard” ✅✅✅
👏🏻 ชุดซ่อมปรับปรุงกองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ของหน่วย ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้รับการตรวจมาตรฐานงานช่างขั้นต้นจากคณะกรรมการภายใน ป.21 พล.ม.1 ก่อนดำเนินการส่งมอบงานในสัปดาห์หน้า ประกอบด้วย
– งานซ่อมปรับปรุงโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา
– งานซ่อมเปลี่ยนประตู-หน้าต่าง
– งานซ่อมปรับปรุงห้องพักนายทหารเวร
ในโอกาสนี้ได้รับคำชมจากคณะตรวจฯ ว่ามีมาตรฐานงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อกำลังพลในหน่วยอย่างมาก

Related Articles