ตรวจติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้างบ้านพัก นายทหารชั้นประทวน ม.พัน.28 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 23 พ.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้างบ้านพัก นายทหารชั้นประทวน ม.พัน.28 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว14

13

12

11

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious