ตรวจชุดกองร้อยเตรียมพร้อมฯ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 เวลา 0900 ช.พัน.8 พล.ม.1 โดย รอง ผบ.ช.พล ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการตรวจชุดกองร้อยเตรียมพร้อม ทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ซึ่งจัดจาก ช.พัน.8 ร้อย.2 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจ บรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ อย่างทันท่วงที ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.

Related Articles