ตรวจจเร 63

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าต้อนรับคณะชุดตรวจกิจการทั่วไป ภายในหน่วย ประจำปี 2563 โดยมุ่งเน้นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายต่างๆ ณ ช.พัน.8 พล.ม.111

12

14

15

16

17

19

110

111

113

116

118

120

121

124

125

126

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious