ตรวจความพร้อมและชี้แจงการปฏิบัติชุดช่วยเหลือประชาชน

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 14 เม.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ตรวจความพร้อมและชี้แจงการปฏิบัติชุดช่วยเหลือประชาชน ณ บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 13

14

18

19

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious