ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นราชการสนาม ตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ดำเนินการตรวจความพร้อมก่อนขึ้นราชการสนาม ตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ชุด คือ
1. ชุดทหารช่างกองกำลังผาเมือง จำนวน 12 นาย (น. 1 นาย,ส. 11 นาย)
2. หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 จำนวน 4 นาย (น. 1 นาย,ส. 3 นาย)

Related Articles