ตรวจความก้าวหน้าการปฏิบัติงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รอง มทภ.3 และคณะ ตรวจความก้าวหน้าการปฏิบัติงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการ ตามกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วย ช.พัน.8 พล.ม.1 ในพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์

Related Articles