ตรวจการเตรียมการ เพื่อรับตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย คลัง สป.5

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ตรวจการเตรียมการ เพื่อรับตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย คลัง สป.5 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงคลัง สป.5 เพื่อให้พร้อมรับการตรวจจากหน่วยเหนือและ ผู้บังคับบัญชาต่อไป

Related Articles