“ ดูแลห่วงใย อบอุ่นสบายใจ ในบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม “

“ ดูแลห่วงใย อบอุ่นสบายใจ ในบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม “
เมื่อ 10 พ.ค.65 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าพบปะครอบครัวกำลังพลที่คลอดบุตรเป็นหญิง แล้วกลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักข้าราชการทหาร ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แทนความห่วงใยต่อกำลังพล อีกทั้งได้ให้คำแนะนำการปฎิบัติต่อคุณแม่และเด็กแรกเกิด
# สร้างความภูมิใจ
# สบายใจต่อครอบครัว

Related Articles