“ดูแลทุกระดับชั้น”

“ดูแลทุกระดับชั้น”
จัดอาหารพิเศษเลี้ยงกำลังพล เป็นประจำทุกสัปดาห์ เป็นสวัสดิการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในมื้อกลางวันของกำลังพลได้เป็นอย่างดี

Related Articles