ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำบนหลังคาโรงนอนทหาร ทุกอาคารโรงนอนของหน่วย

” ดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพล พัฒนาและรักษาขวัญ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ”
………………………………………………….
พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำบนหลังคาโรงนอนทหาร ทุกอาคารโรงนอนของหน่วย โดยใช้สปริงค์เกอร์ เพื่อลดอุณหภูมิในโรงนอนทหาร ป้องกันโรคลมร้อน ที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยกำหนดให้เปิดก่อนถึงเวลานอน เป็นเวลา 15 นาที ในห้วงเวลา 2045-2100 เฉพาะในวันที่มีอุณหภมิของโรงนอนสูง ตั้งแต่ 35 เซลเซียส เป็นต้นไป เพื่อให้กำลังพลได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในวันต่อไป

Related Articles