ดำเนินการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย

“ยามสงบเราฝึก ยามศึกเรามั่นใจ “
เมื่อวันที่ 17 ก.พ.66 เวลา 1430 พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย โดยจัดให้มีการแข่งขันดังนี้
1.การสร้างสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB
2.การสร้างเครื่องกีดขวาง ลวดหนามกระโจมสูง 4 ก้าว 2 ก้าว ระยะ 30 เมตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกและความชำนาญในการปฏิบัติของกำลังพล ทั้งนี้ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้มอบรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไป

Related Articles