ซ่อมแซมบ้านให้กับ นายประชัน เฮ้าปาน เลขที่ 51 ม. 1 ต.นาเกาะ ผู้พิการในพื้นที่ โดยการบริจาค งบประมาณ และวัสดุก่อสร้าง ของคนในพื้นที่ร่วมกัน

เมื่อ 30 ก.ค.61 เวลา 0800 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมาย ให้ชุด ชป หล่มเก่า ร่วมกับชาวบ้าน ม.1 ต.นาเกาะ ซ่อมแซมบ้านให้กับ นายประชัน เฮ้าปาน เลขที่ 51 ม. 1 ต.นาเกาะ ผู้พิการในพื้นที่ โดยการบริจาค งบประมาณ และวัสดุก่อสร้าง ของคนในพื้นที่ร่วมกันImage00001

Image00002

Image00003

Related Articles