ซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวน้องพลทหาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านพังเสียหาย

“เราไม่ทิ้งกัน”
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวของน้องพลทหารวัชระ สอนเผาะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านพังเสียหาย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

Related Articles