ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) เรื่องเครื่องตัดผ่า

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61 0900 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) เรื่องเครื่องตัดผ่า ณ ห้องเรียน และสนามฝึก ร้อย บก. และ บร.ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยใช้ชุดครูฝึกของหน่วย ซึ่งมีกำลังพลเข้าเรียน จำนวน 20 นายIMG_8663

S_7976005377544

S_7976006464947

S_7976008161320

S_7976010865315

S_7976011456881

Related Articles