ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ พ.อ.วิกร เลิศวัชรา หน.ชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ คสช.

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


วันที่ 7-8 มิ.ย.61 หน่วยงานก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. ในพื้นที่จังหวัดน่าน ดำเนินการโดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ พ.อ.วิกร เลิศวัชรา หน.ชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคณะ559471

559480

559479

559478

559477

559476

559475

559474

559473

559472

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious