ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คณะ เสธ.กช. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอันเกิดจากน้ำ สนับสนุน ชป.(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม)

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ คณะ เสธ.กช. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอันเกิดจากน้ำ สนับสนุน ชป.(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม) ในส่วนของ ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา มอบทุนอาหารกลางวัน และถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อีกด้วย85901

85909

85905

121328

14378

Related Articles