ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการฝึก ระดับ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


ห้วงวันที่ 21-22 มิ.ย.61 พ.ต.อิทธิศักดิ์ ยาจามิ นายทหารยุทธการและการฝึก ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการฝึก ระดับ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทดสอบความรู้ ผบ.ร้อย ช. และจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “ไฟส่องสว่าง หลักราวสะพาน MFB” ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์Image00002

Image00006

Image00007

Image00008

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious