ช.พัน.8 พล.ม.1 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อ 23 ก.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีความสะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้ ณ สวนสาธารณะหนองนารี จว.เพชรบูรณ์ โครงการจิตอาสา_180723_0001

โครงการจิตอาสา_180723_0013

โครงการจิตอาสา_180723_0015

โครงการจิตอาสา_180723_0014

โครงการจิตอาสา_180723_0018

Related Articles