ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมพิธีผ้าป่าสามัคคี กองพลทหารม้าที่ 1 ณ วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 17 มิ.ย.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพล และแม่บ้าน ร่วมพิธีผ้าป่าสามัคคี กองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมทั้งจัดตั้งโรงทาน โดยมี พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน ณ วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์Image00004

Image00009

Image00007

Image00006

Image00001

Image00002

Image00003

Image00005

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious