ช.พัน.8 พล.ม.1 พากำลังพลและครอบครัว ร่วมดูหนัง “2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล

เมื่อ 13 ก.ย.61 เวลา 1800 ช.พัน.8 พล.ม.1 พากำลังพลและครอบครัว ร่วมดูหนัง “2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลImage00004

Image00002

Image00001

Image00003

Related Articles